Κατασκευή ιστοσελίδας

Επιτυχημένη ιστοσελίδα για εμάς είναι αυτή που προσφέρει κέρδος συνήθως με το να αυξάνει τα έσοδα της επιχείρησης . Το διαδίκτυο είναι μια τεράστια αγορά στην οποία πρέπει να επενδύσετε, αν η
παρουσία σας στο διαδίκτυο δομηθεί σωστά μπορείτε να έχετε απίστευτα αποτελέσματα στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται ένα σύνολο από ποιοτικές τεχνικές και , πάνω απ’όλα, ποιοτικό περιεχόμενο. Η Brinias Electronic Systems μπορεί να αναλάβει όλη την διαδικασία από το μηδέν, υλοποιώντας όλα τα στάδια ώστε η ιστοσελίδα σας να προσφέρει κέρδη στην επιχείρησή σας


Τι προσφέρουμε

Κατασκευάζουμε την ιστοσελίδα σας έχοντας υπόψιν τις σχεδιαστικές τάσεις της εποχής, δίνουμε βάρος στο usability (ευκολία του χρήστη κατά την περιήγηση) της ιστοσελίδας σας και την παραμετροποιούμε 100% βάσει των αναγκών σας.

Κατασκευάζουμε την ιστοσελίδα σας έχοντας υπόψιν τις σχεδιαστικές τάσεις της εποχής, δίνουμε βάρος στο usability (ευκολία του χρήστη κατά την περιήγηση) της ιστοσελίδας σας και την παραμετροποιούμε 100% βάσει των αναγκών σας.

Αναλαμβάνουμε το Search Engine Optimization της ιστοσελίδας σας τόσο σε επίπεδο on-page όσο και σε επίπεδο off-page ώστε να είναι φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης και να κερδίζεται χρήστες από την οργανική αναζήτηση.

Αναλαμβάνουμε το Search Engine Optimization της ιστοσελίδας σας τόσο σε επίπεδο on-page όσο και σε επίπεδο off-page ώστε να είναι φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης και να κερδίζεται χρήστες από την οργανική αναζήτηση.

Δεν αρκεί μόνο η κατασκευή μιας καλή ιστοσελίδας, θα πρέπει το κοινό να την ανακαλύψει. Αναλαμβάνουμε την προώθηση της ιστοσελίδας σας στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις πιο αποδοτικές μεθόδους marketing (content marketing, social media marketing, cpm marketing, video marketing κλπ) για το εκάστοτε project.

Δεν αρκεί μόνο η κατασκευή μιας καλή ιστοσελίδας, θα πρέπει το κοινό να την ανακαλύψει. Αναλαμβάνουμε την προώθηση της ιστοσελίδας σας στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις πιο αποδοτικές μεθόδους marketing (content marketing, social media marketing, cpm marketing, video marketing κλπ) για το εκάστοτε project.

Στήνουμε, παρακολουθούμε και αναλύουμε τα στατιστικά της ιστοσελίδας σας ώστε να γίνεται όλο και πιο αποδοτική στο πέρασμα του χρόνου και να υλοποιούνται οι πιο στοχευμένες καμπάνιες.

Στήνουμε, παρακολουθούμε και αναλύουμε τα στατιστικά της ιστοσελίδας σας ώστε να γίνεται όλο και πιο αποδοτική στο πέρασμα του χρόνου και να υλοποιούνται οι πιο στοχευμένες καμπάνιες.

Φιλοξενούμε την ιστοσελίδα σας σε υπερσύγχρονους web servers, με 99% uptime ώστε η σελίδα σας να είναι πάντα online και πολύ δυνατά firewalls ώστε να μη κινδυνεύεται από επιθέσεις hacker.

Φιλοξενούμε την ιστοσελίδα σας σε υπερσύγχρονους web servers, με 99% uptime ώστε η σελίδα σας να είναι πάντα online και πολύ δυνατά firewalls ώστε να μη κινδυνεύεται από επιθέσεις hacker.

Η ασφάλεια της ιστοσελίδας σας για εμάς είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της ιστοσελίδας σας, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και την βέλτιστη παραμετροποίηση αυτών.

Η ασφάλεια της ιστοσελίδας σας για εμάς είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της ιστοσελίδας σας, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και την βέλτιστη παραμετροποίηση αυτών.


webdesign


Δείγματα της δουλείας μας

 [our-team]